Zahumska 23A/13, Beograd
kontakt@ecmedakovic.rs
+381 62 156 2153
O nama

Logopedsko edukativni centar "Medaković" osnovan je 2020. godine u Beogradu od strane master defektologa-logopeda, Tomatis konsultanta i ADOS-2 dijagnostičara Andrijane Majstorović.

Dugogodišnja veoma uspešna privatna praksa u Beču, odlični rezultati u radu sa decom koji su bili preporuka velikom broju klijenata, kao i lični razlozi vodili su ideji o otvaranju centra u Srbiji koji će raspolagati mnogo većim opsegom mogućnosti koje pruža sa ciljem da bude prepoznat kao jedan od najkompletnijih centara u ovom delu Evrope.

"Medakovic" tim čine diplomirani defektolozi - logopedi i oligofrenolog, psiholog, sertifikovani Tomatis terapeuti, ADOS-2 dijagnosticar i TEACCH terapeut, koji se bave dijagnostikom, prevencijom, stimulacijom i tretmanom svih ranih razvojnih poremećaja.

Isključivi prioritet u radu su profesionalizam, odgovornost i kvalitet a motiv se nalazi u uspehu i napretku svakog deteta.

U tom cilju ustanovljeno je pravilo da o adekvatnim tretmanima za svako dete ponaosob odluku donesi tim saradnika iz različitih oblasti koji formira kompletnu sliku i procenu neophodnih aktivnosti.

Logopedsko edukativni centar "Medaković" je opremljen najnovijim, raznovrsnim edukativnim materijalom kao i savremenom aparaturom koja se koristi u tretmanu, dok se konstantno vrši proces opremanja u skladu sa praćenjem trendova u najrazvijenijim zemljama.

Ukoliko "Medakovic" tim bude procenio da je detetu potrebna opservacija još nekog stručnjaka, istu će organizovati na bazi već ustanovljene saradnje sa priznatim i prepozanatim stručnjacima iz različitih oblasti, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Logopedsko edukativni centar "Medaković" se nalazi na Zvezdari, u ulici Dimitrija Tucovica 24 / 3>.

Usluge
Dijagnostika svih poremećaja govora, jezika, glasa, sluha, čitanja i pisanja
Savetovni rad sa roditeljima
Rad sa bilingvalnom decom (nemački, engleski)
Tomatis® tretmani
Tretman osoba sa poremećajem iz spektra autizma po TEACCH metodi
Grupni logopedski, defektološki (oligofrenološki) i psihološki tretmani (sa dvoje ili više dece)

Individualni logopedski, defektološki (oligofrenološki) i psihološki tretmani koji obuhvataju:

tretman usporenog ili zakasnelog govorno – jezičkog razvoja (Alalia, Dysphasia)

tretman kod dece koja neadekvatno izgovaraju glasove (Dyslalia)

korekciju svih govorno – jezičkih poremećaja (mucanje, rad sa osobama koje imaju afaziju...)

Korekciju psihomotornih poremećaja

Korekciju senzornih poremećaja

Korekciju ranih razvojnih poremećaja (pervazivni poremećaji - poremećaji iz spektra autizma...)

Tretman rehabilitacije glasa (Dysphonia, Dysarthia...)

Tretman sa decom koja imaju teškoće sa čitanjem i pisanjem (Dyslexia et Dysgraphia) i / ili specifične smetnje učenja

tretman osoba koje imaju ADD / ADHD (poremećaj pažnje sa ili bez hiperkinetskog ponašanja)

Dijagnostika poremećaja iz spektra autizma (ADOS -2)

ADOS – 2 je opservacijski protokol za dijagnostiku autizma (The Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd Edition)

ADOS – 2 predstavlja standardizovani protokol za procenu pojedinaca kod kojih postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Često se naziva “zlatnim standardom” u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma. ADOS – 2 može da se radi od 12 meseci do odrasle dobi.

Kada su indikacije za procenu deteta :

• Kada dete ne brblja na uzrastu od 12 meseci

• Dete ne koristi ni jedan gest na uzrastu od 12 meseci

• Dete ne govori na uzrastu od 16 meseci

• Ne spaja spontano reči na uzrastu od 24 meseca

• BILO KAKVA REGRESIJA U JEZIKU ILI SOCIJALNIM VEŠTINAMA NA BILO KOM UZRASTU

ADOS -2 testiranje omogućava standardizovanu procenu:

• komunikativnih veština

• socijalne interakcije

• igre / maštovite upotrebe materijala

• svekupno opšte ponašanje pojedinca, ponavljajuća ponašanja...

Samo izvođenje testa se sastoji od upotrebe planiranih društvenih aktivnosti odnosno podsticaja koji daju kontekst u kom se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja.

Nove Reynell razvojne jezičke skale

Nove Reynell razvojne jezičke skale obuhvataju detaljnu i sveobuhvatnu procenu jezičkih sposobnosti.

Reynell razvojne jezičke skale su skale za otkrivanje jezičkog poremećaja kod dece od ranog uzrasta.

Pružaju dijagnostičke informacije o jeziku deteta na planu proizvodnje i razumevanja.

Sadrže zanimljive materijale koji su prilagodjeni deci, a koji se sastoje od zadataka koji podsećaju na igru.

Primenjuju se od 2. do 7,5 godina.

Naš tim

Andrijana Majstorović

defektolog - logoped

Rođena 28.01.1987. godine u Kninu (Republika Hrvatska). Osnovnu i srednju školu završila u Aranđelovcu.

2012. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog - logoped.

2014. godine na istom fakultetu zavrsila master studije nakon čega dobija zvanje master defektolog - logoped.

Nakon završenih studija praksu stiče u Domu zdravlja - Arandjelovac, “Dnevnom boravku za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju” - Arandjelovac i učeći metodu digitalne manipulacije od jednog od najčuvenijih logopeda kod nas i u regionu, Ranka Vukovića.

2014. godine se seli u Beč (Austrija) gde na bečkom univerzitetu završava B2 nivo nemačkog jezika. Započinje samostalnu praksu u Beču.

2016. godine upisuje master studije opšte lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beču.

2018. godine u Beču završava edukaciju za Tomatis® terapiju i postaje licencirani Tomatis® terapeut.

2020. godine na Univerzitetu Severne Karoline završava edukaciju za primenu TEACCH® pristupa u terapiji osoba iz autističnog spektra poremećaja.

2022.godine u Parizu (Republika Francuska) završava poslednji stepen Tomatis® edukacije čime postaje Tomatis® konsultant četvrtog nivoa.

2022. godine u Zagrebu završava edukaciju za primenu Novih Reynell razvojnih jezičkih skala.

Saradnik je sa više edukativnih centara u Srbiji i u regionu.

Autor je više naučnih radova i aktivan učesnik nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.

Stefan Ranković

Oligofrenolog

Rođen 16.09.1992. u Kraljevu gde zavrsava osnovnu i srednju medicinsku školu (pedijatrijski smer)

2016. godine diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, nakon čega stiče zvanje diplomirani defektolog.

2017. godine na istom fakultetu završava master studije nakon čega dobija zvanje master defektolog - oligofrenolog.

Septembra 2017. godine odbranio master rad na temu „Modaliteti socijalne podrške za učenike sa lakom intelektualnom ometenošću“ na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Trenutno zaposlen u osnovnoj školi „Anton Skala“ u Beogradu gde radi u razrednoj nastavi kao nastavnik grupe predmeta. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom koja imaju različite teškoće u razvoju.

Autor je i koautor nekoliko naučnih radova predstavljenih na različitim naučnim skupovima i kongresima. Jedan od njih objavljen je u časopisu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rahabilitaciju.

Od 2019. godine učesnik u dva Ersmus + projekta odobrena od strane fondacije Tempus i Evropske unije: K1 projekat stručne mobilnosti I-CARE; K2 pod nazivom “TO JE U REDU” (“IT IS OK”).

2020. završava edukaciju za završava edukaciju za Tomatis® terapiju i postaje licencirani Tomatis® terapeut.

Od 2021. osnivač škole mentalne aritmetike “Menar Academy Banovo brdo” koja predstavlja poseban program edukacije nemenjen zdravom razvoju dečijeg mozga.

Marija Antić Svilanović

Psiholog

Rođena 31.05.1983 godine u Gnjilanu (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završila u Gnjilanu i Kosovskoj Kamenici.

2012. godine diplomirala na Filozovskom fakultetu (Kosovska Mitrovica) , katedra za Psihologiju.

Tokom studiranja bila volonter u Udruženju za nedovoljno mentalno razvijene osobe ‘’MNRO’’ Niš,.

Od 2002 – 2010 sticala veliko iskustvo u radu i saradnji sa mnogim internacionalnim nevladinim organizacijama, kao asistent u debatama a koje se baziralo na asistenciji prilikom sprovodjenja različitih projketa, aktivno učešće u sprovodjenju i okupljanju gradjanja radi približavanja odredjenih tema i aktivnosti, uspostavljanje saradnje izmedju civilnog društva i opštine.

U periodu 2009- 2012 godine pohađala edukaciju iz Sistemske porodične terapije, Asocijacija Sistemskih Terapeuta – Evropski Akreditovan Institut za Edukaciju iz Psihoterapije (EAPTI) . Zvanje : Saradnik u Porodičnoj Terapiji (savetodavni rad).

2015. godine saradnik u privatnom vrticu “Nojeva Barka” (Zvezdara) podsticaj dečjeg razvoja i napredovanje i unapređivanje vaspitno - obrazovnog rada, tj. obezbeđivanje sigurnog i podsticajnog okruženja za svako dete, rad sa decom po grupama i uzrastima (u njegovom prirodnom okruženju ali i individualno), rad sa decom u inkluzivnom programu, savetodavni rad sa roditeljima i pružanje potrebnih informacija o dečjem razvoju, predlaganje postupaka koji vode ka promenama u ponašanju deteta, organizacija psiholoških radionica.

2018. godine stručni saradnik u privatnom vrtiću „Mudrica i Dobrica“ (Sremčica), podsticanje emocijalne kompetencije i samopoštovanje kod dece vrtićkog i predškolskog uzrata, timska (u saradnji sa vaspitačima i ostalim saradnicima u vrtiću- najčešće defektologom) identifikacija dece sa smetnjama u razvoju i potencijalno darovite dece, pružanje pomoći u prevazilaženju razvojnih kriza i reaktivnih stanja (neprilagođeno ponašanje, otežana socijalizacija, stidljivost deteta, nevoljno umokravanje, dečji strahovi, problemi sa ishranom, grickanje noktiju, usporen psihomotorni razvoj..). Pružanje instruktivne i savetodavne podrške za podsticanje razvoja dece, rad sa decom koja ispoljavaju smetnje u socio – emotivnom razvoju i saradnja sa porodicom.